Phòng Luxury 02 Giường đơn

Phòng 02 giường ngủ Diện tích phòng: 28 m² Cỡ giường:  (1.2m x 2m) View:  thành phố. Số lượng phòng: 04 phòng. Số lượng khách: Người lớn: 02 người lớn. Trẻ em: 02 Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ hai chiều. Thiết bị báo cháy tự động Quạt điện treo tường Tivi màn hình […]

Phòng Luxury 01 Giường đôi

Phòng 01 giường ngủ Diện tích phòng: 25 m² Cỡ giường: 01 Queen (1.6m x 2m) View:  thành phố. Số lượng phòng: 08 phòng. Số lượng khách: Người lớn: 02 người lớn. Trẻ em: 01 Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ hai chiều. Thiết bị báo cháy tự động Quạt điện treo tường Tivi […]

Phòng Deluxe 02 Giường đơn

Phòng 02 giường ngủ Diện tích phòng: 28 m² Cỡ giường:  (1.2m x 2m) View:  thành phố. Số lượng phòng: 06phòng. Số lượng khách: Người lớn: 02 người lớn. Trẻ em: 02 Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ hai chiều. Thiết bị báo cháy tự động Quạt điện treo tường Tivi màn hình phẳng […]

Phòng Deluxe 01 Giường đôi

Phòng 01 giường ngủ Diện tích phòng: 25 m² Cỡ giường: 01 Queen (1.6m x 2m) View:  thành phố. Số lượng phòng: 12 phòng. Số lượng khách: Người lớn: 02 người lớn. Trẻ em: 01 Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ hai chiều. Thiết bị báo cháy tự động Quạt điện treo tường Tivi […]

Đặt phòng: 0904.088.993